ZCT-medlem og rab-registreret...??


RAB-registrering betyder......

For at man som behandler kan benytte titlen ”Registreret Alternativ Behandler”, er det nødvendigt, at man er medlem af en forening der er RAB godkendt. Med Sundhedsstyrelsens godkendelsen af ZCT, er foreningen i fuld gang med at RAB registrere egne medlemmer.

Formålet med registreringsordningen er at give brugere af alternativ behandling en bedre mulighed for at kunne identificere alternative behandlere, der opfylder en række faglige og uddannelsesmæssige krav, idet de registrerede alternative behandlere får en eneret til at benytte titlen registreret alternativ behandler (RAB).


Uddannelsen er en vigtig grundsten!

Alle ZCT’s medlemmer har gennemgået en 2-3 årig uddannelse og langt de fleste medlemmer er uddannet på en af ZCT’ s skoler. ZCT har et tæt samarbejde med ZCT skolerne. Disse skoler tilbyder en landsdækkende uddannelse som er bygget op omkring mere end 27 års viden og knowhow. ZCTskolerne uddannelse er i dag længere og breder end det kræves for at blive registeret

Samarbejdet med ZCT giver zct’s medlemmer tryghed i at Sundhedsstyrelsens uddannelseskrav rigeligt opfyldes. Samarbejdet betyder også, at ZCT medlemmerne har en umiddelbar adgang til et kvalitativt højt og landsdækkende efteruddannelses program. Danmarks største udbyder af alternative kurser i en samlet skoleforening.

ZCT kan derfor, både stille krav til deres RAB godkendte medlemmer om vedvarende ajourføring og efteruddannelse, og henvise til et landsdækkende samarbejde som kan hjælpe medlemmerne med at vedligeholde deres høje faglige niveau.


Sygeforsikring Danmark - tilskud til zoneterapi fra 1. januar 2009

For zoneterapeutisk behandling - efter en stillet lægelig diagnose - ydet af Registreret Alternativ Behandler med bestået eksamen som zoneterapeut ydes tilskud som det fremgår nedenfor. Der kan kun gives tilskud til èn 1. konsultation i behandlingsforløbet for samme sygdomsaktivitet. Der gives kun tilskud til zoneterapi udført på fod/fødder. Det er en betingelse for ydelse af tilskud til zoneterapi, at oplysning herom indberettes elektronisk fra zoneterapeuten til "danmark" efter fastlagt specifikation.


For alle tre grupper i danmark udgør tilskuddet:

  • 1. gangs konsultation 30% af udgiften, dog maks. 110 kr.
  • Normalbehandling 30 % af udgiften, dog maks. 70 kr.
  • Der kan maks. indenfor 12 måneder gives et samlet tilskud til zoneterapi på 600 kr.


Tilskud til  spædbørn:

Det er vigtigt at spædbarnet er registret som medlem af "danmark", hvis "danmark" skal give tilskud til behandlingen af barnet.

Indrapporterer du derfor behandlingen for spædbørn, vil det være en god ide´at sikre at forældrene har meldt barnet ind i "danmark", inden du indrapporterer behandlingerne.

Viser det sig, at forældrene ikke har fået indmeldt deres barn efter du har indrapporteret behandlingerne, kan du udlevere et print af de behandlinger, du har indrapporteret.

Så skal forældrene blot indsende dette print sammen med indmeldelsen af barnet, og "danmark" vil genindlæse de indrapporterede behandlinger og beregne tilskuddet.


Se Sygesikringen Danmarks tilskud her